MOESTUIN NATUURLIJK STERKENBURG

De moestuin is oorspronkelijk aangelegd in de 18e-eeuw, waarvan nog de kenmerkende bakstenen muur zichtbaar is. Ook is er nog een stenen muur uit de 19e eeuw aanwezig. In diezelfde eeuw werd er een kas aangelegd en een bakstenen koudebak. Aan de zuidoostzijde van de moestuin staat een ijzeren spalierhek uit ongeveer 1890, bedoeld voor fruitteelt.


RestauratieIn 2009 is begonnen met de restauratie van de oorspronkelijke 19e eeuwse kas en het spalierhek. Op dit moment is dit deel van de restauratie afgerond. De kas is vol in gebruik.

De muur uit de 18e eeuw en de bakstenen koudebak moeten nog worden gerestaureerd. Ook willen we graag de oude gereedschapsloods en de oude druivenkas herplaatsen.
De inrichting van de moestuin naar het oorspronkelijke plan is al ver gevorderd en de moestuin levert al volop biologische groente, vruchten en bloemen.

Naast de moestuin staat een bijenstal voor de zo nodige bevruchting van de moestuin en natuurlijk de heerlijke honing. Voor het inrichten van een permanente bijenstal, die ook voor educatie aan scholieren kan worden gebruikt, zijn de plannen al gemaakt.