WILT U ONS STEUNEN?

De laatste jaren is er weinig onderhoud gepleegd aan het landgoed. Hierdoor moet er veel gebeuren. Dit is erg kostbaar. U kunt Natuurlijk Sterkenburg helpen zodat we het landgoed kunnen herstellen en in stand kunnen houden.

Doneer een bijdrage op rekening nummer 198432879 of schenk met belastingvoordeel!

Een schenking vastgelegd in een notariele akte voor minimaal 5 jaar is volledig aftrekbaar in de Inkomstenbelasting. Omdat de Stichting Natuurlijk Sterkenburg gerangschikt is als ANBI en als Culturele Instelling is een schenking aan de Stichting sinds 1 januari 2012 extra voordeling door de zogenaamde multiplier. U mag de schenking in aftrek brengen voor 125% van het geschonken bedrag, voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,-.

Een voorbeeld: Stel, u schenkt € 200,- per jaar aan de Stichting bij notariele akte. Deze schenking mag u vervolgens in aftrek brengen voor € 250,-. Uw belastingvoordeel bedraagt dan, afhankelijk van het door u verschuldigde tarief, in dit voorbeeld uitgaande van een tarief van 52%, € 130,-. Een schenking van € 200,- kost u in dit voorbeeld dus slechts € 70,-.

Schenkt u meer dan € 100,- per jaar, dan zijn de kosten van de notariele akte voor rekening van de Stichting.

Hoe schenkt u notarieel?

Download de volmacht met toelichting. Stuur de ingevulde volmacht (na lezen en akkoord toelichting en concept akte) samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar: Langbroekerdijk 10B, 3972 ND Driebergen. De Stichting regelt vervolgens de akte met de notaris. U ontvangt een afschift van de akte zodra deze is getekend bij de notaris.